Kierowanie.

Kierownik musi mieć przede wszystkim osobą, która ma odpowiednie cechy osobowościowe. Kierowania można się nauczyć, jednak są wśród nas osoby, które naturalnie zjednują sobie poparcie innych. Wtedy szybko okazuje się, że wykształcenie nie jest wystarczające i formalny kierownik traci poparcie wśród załogi.

Mam doświadczenie jako kierownik zespołu. Umiem zarządzać nim tak, by w sposób efektywny wykonywał on powierzone zadania. Wszystko to dzięki rozwojowi osobistemu.

Uczyłem się kierować ludźmi w firmie, której dyrektor został szefem Amerykańskiej firmy, dzięki czemu mogłem przyglądać mu się w pracy oraz uzyskałem wiele cennych wskazówek.

Czytałem również wiele książek poświęconych zarządzaniu oraz wyciągałem własne wnioski, gdyż większość książek jest napisanych na rynek Amerykański, który nie do końca jest taki sam jak nasz.