Programista Delphi

W języku tym programowałem głównie w liceum a następnie wykonałem w nim pracę inżynierską.