Programowanie w C++

W C++ programowałem głównie na studiach. Uważam, że jest to doskonały język do nauki, bo jeśli się go zrozumie, jest się w stanie w dość sensownym czasie nauczyć innych języków main streamowych jak C# czy JAVA.
Język ten jest również szeroko używany i ma wiele zastosowań.
W tym dziale znajdują się projekty, które wykonałem głównie na studiach - drobne programy i aplikacje.

Chciałbym się uczyć dalej C++ głównie do programowania mikrokontrolerów.

Algorytm wyznaczania n-tego wyrazu ciągu Fibonnaciego
Gra kółko i krzyżyk 3x3
Gra kółko i krzyżyk 5x5
Konwerter stopni Celsiusza na Fahrenheita
Implementacja sita Eratostenesa w celu określenia czy dana liczba jest liczbą pierwszą
Sortowanie babelkowe
Liczenie sredniej arymetrycznej i geometrycznej z ciagu
Sortowanie
Zadanie testowe

Powyższe kody można wykorzystywać w swoich aplikacjach, kopiować, przerabiać.

Zadanie zaliczeniowe. Szyfrowanie danych. Zastosowane zaawansowane techniki programowania w C++ - szablony, STL, wskaźniki i wiele innych. W kodzie zaimplementowany algorytm steganografii. Kodu nie wolno kopiować ani przerabiać. Można się z nim zapoznać tylko w celach edukacyjnych oraz rekrutacyjnych.

Zadanie wykonane dla ucznia podczas moich korepetycji z funkcją sprawdzającą czy dana liczba jest piewsza
Zadanie wykonane w czasie udzielania korepetycji - wyznaczanie liczb pierwszych za pomocą sita Eratostenesa.