Programowanie baz danych

Wykonałem wiele projektów, w których komunikowałem się z bazami danych. Korzystałem z MySql, MS SQL - moim ulubionym systemem zarządzania bazami danych Microsoftu, Firebird, InterBase.

Do komunikacji z bazą danych za pomocą technologii .NET korzystałem z ADO.NET oraz z Entity Framework.

Korzystałem również z Linq.