Programowanie w Assemblerze

Z assemblerem miałem styczność głównie jako reverse engineer. Czytałem sporo kodu zdeassemblerowanego. Miałem z tym dość dużo doświadczeniaa także z debugowaniem kodu, dlatego jestem dobrym testerem.

W assemblerze programowałem również mikrokontroler PIC.

Dekoder DTMF dla PIC w ASM

W pracy inżynierskiej wykonałem projekt dekodera DTMF na mikrokontrolerze PIC, który odbierał zdekodowane kody w formacie string i podejmował odpowiednią akcję na podstawie kodu.

Wczytywałem się również przez dłuższy czas w kod Assemblera, debugowałem różne programy w kodzie maszynowym oraz czytałem zdeassemblerowany kod.

Zamierzam również programować w assemblerze.